Om

Om Foreningen Toget

Julekørsel inovember 2016. Foto: HEnrik puukka-Sørensen

Foreningen Toget består af en flok drenge samt to piger i det storkøbenhavnske område, der har valgt at bygge moduler. Størrelsen på modulerne er typisk 60 * 120 cm, men andre størrelser er også mulige.


Vi kører to skinnedrift primært digitalt. Forbilledet er mest dansk jernbane, men der ikke fastlagt bestemte tidsperioder, men der køres overvejende med materiel fra epoke III og fremefter.


Det står medlemmerne frit for, hvordan modulerne skal se ud, der er dog nogle enkle regler, som skal sikre at vi kan køre sammen. Her kan du se reglerne for modulgodkendelse.


Standardmodulet har sporene liggende i midten af modulet, men sporene kan også forskydes i den ene ende af modulet når blot det sikres, at der er et andet modul, hvor sporene ender i midten.


Flere af os har bygget sammenhængende moduler, eksempelvis ved stationer, men det er også muligt og ønskeligt med enkeltstående moduler.


Et par stykker af også er ved at krydre modeljernbanen med kørende biler (Faller Car System), så er det ikke kun skinnerne, der skal passe sammen, men også vejene!


Foreningen er pt. lukket for yderligere medlemmer, men du er velkommen til at komme og besøge os.


Foreningen er medlem af Dansk Model Jernbane Union.

Mødested

Foreningen Toget

Foreningen er stiftet den 23. april 1979

Skovbrynet Skole

Værebrovej 156,

2880 Bagsværd

Bankkonto: 0265-3152023812

Kontingent 2016: 300 kr.

Medlemmer: 25

Skala: 1:87 (H0)

Kørestrøm: Jævnstrøm (digitalt)

Antal moduler: ca. 60

Samlet modullængde: ca. 70 m.

Samlet sporlængde: ca. 130 m.