Bestyrelsen

Modultoget.dk

Bestyrelsen

Stationsbestyrer Donald Wilcken stammer fra Tyskland. Tro mod sit hjemland kommer Donalds første moduler til at bestå af et bryggeri.

Donald har også været vores rejsefører på ture til Tyskland.

Foreningen Toget

 

Opdateret den 18. marts 2017

Stationsforstander:

Henrik Larsen

larsen.kastrup@gmail.com

 

Stationsbestyrer:

Donald Wilcken

dwi060653@gmail.com

 

Regnskabsfører:

Jens Karstensen

toppen002@gmail.com

 

Overbanemester:

Jan Christiansen

 

Overkontollør:

Tom Olsen

tomogrie@gaim.dk

 

Stationsforstander Emeritus:

Arne Wachenschwanz

arnew@outlook.dk